Wypalenie Zawodowe - co robic?

Autor: Agata Ruchel-Chojka: Psycholog z Wrocławia.

Tematyka wypalenia zawodowego wydaje się być obecnie bardzo popularna. Wypalenie zawodowe wiąże się ze znacznym obszarem aktywności zawodowej współczesnego człowieka i może prowadzić w konsekwencji do, tak zdawałoby się  odległych skutków jak

zaburzenia kondycji fizycznej i psychicznej, deformacji osobowościowych, zachwiania dotychczasowego systemu wartości, czy też pogorszeniu relacji z innymi.

Wypalenie zawodowe dotyczy zwłaszcza tych profesji, w których występują szeroko pojęte relacje społeczne i w których cechy osobowości oraz kontakt interpersonalny stanowią podstawowe instrumenty czynności zawodowych. Wypalenie zawodowe definiowane jest również jako zespół trzech osiowych objawów, mianowicie: wyczerpanie fizyczne i emocjonalne ( poczucie zmęczenia, niemożność regeneracji sił, brak energii i zapału, zwiększona drażliwość i impulsywność, niekorzystne zmiany osobowości), depersonalizacja, czyli poczucie utraty własnej tożsamości,( negatywny i przedmiotowy stosunek do innych, cynizm, dystansowanie się, usztywnienie) oraz brak satysfakcji z wykonywanej pracy (poczucie braku kompetencji, niskiej wydajności, bezsensu swych działań). Ważne jest tu też podkreślenie  dodatkowego objawu, jakim jest tzw. skrzywienie zawodowe, które przejawia się w jednostronnym oglądzie rzeczywistości, braku szerszej perspektywy, czy też przekłamaniami w odbiorze przeżyć, sądów i zachowań.

Podstawowym wskaźnikiem wypalenia zawodowego jest ogromny opór przed pójściem do pracy, uczucie zawodu wobec samego siebie, złość, niechęć i poczucie winy. Osoba taka czuje  zmęczenie i wyczerpanie codziennością, zaczyna się izolować, wycofuje się z wszelkich relacji. W konsekwencji wypalenie zawodowe może prowadzić do  przesuwania spotkań z klientami, częstej nieobecności w pracy, unikanie dyskusji na temat pracy. Mogą pojawić się zaburzenia snu, częste przeziębienia, bóle głowy, dolegliwości przewodu pokarmowego , które będą konsekwencją wiecznego napięcia. Osoba dotknięta wypaleniem zawodowym może zacząć szukać spokoju w zażywaniu narkotyków i uciekaniu w alkohol. Sprawa wypalenia zawodowego przenieść się  może  na życie osobiste powodując konflikty w rodzinie, małżeństwie.
Warto zwrócić uwagę, że unikanie obciążeń w obecnych czasach nie tylko nie jest możliwe, ale może być wręcz nieadaptacyjne. Żyjemy w okresie, w którym stres stanowi nieodłączny atrybut ludzkiej aktywności. Człowiek musi uczyć się przystosowywać do wciąż zmieniającej się sytuacji, stawia czoła coraz bardziej skomplikowanym problemom, musi przyswajać coraz więcej nowych informacji, a w dodatku ma na to coraz mniej czasu.

Wypalenie zawodowe jest konsekwencją zbyt dużego obciążenia psychicznego i fizycznego, nie tylko wynikającego ze specyfiki profesji, ale także wspólnego niemal wszystkim współczesnym zawodom. Takie czynniki jak:  relatywnie niskie zarobki, niewłaściwa struktura organizacyjna w pracy, nadmiar obowiązków, rywalizacja pomiędzy współpracownikami itp. wyznaczają rzeczywistość zawodową współczesnego pracownika.

Autorem artykułu jest Agata Ruchel Dyplomowany Psycholog z dużym doświadczeniem w Pomocy Psychologicznej.

POWIĄZANE TEMATY:

Witam Serdecznie!

agata-ruchel-psycholog-seksuolog-wroclaw-portret 200

Wyslij wiadomość

Email:
Temat:
Treść: